Mail ons!
Doelgericht samen op weg2016-12-06T16:54:48+00:00

Doelgericht samen op weg

Hoe krijgen we het planningsproces zo ingericht, dat de inzet van medewerkers zo goed mogelijk synchroniseert met de zorgvraag. Waar begin je? Wat zijn de stappen?

Vrijheid Medewerkers

Met Flex Ontwikkeling gaan we uit van een organisatiemodel, waarbij je alle medewerkers de ruimte geeft om te werken waar zij willen, hoe vaak zij willen en wanneer. Dat bevordert niet alleen de flexibiliteit van de organisatie, maar ook de tevredenheid van de medewerkers. Zij ervaren deze keuzevrijheid als zeer prettig. De een werkt liever op vaste uren, en dat kan ook ‘s nachts zijn. De ander valt liever af en toe in, maar wel op tijden die de medwerker deels zelf  heeft bepaald. De een heeft een vast contract met vaste uren, de ander een vast contract met flexibele uren.
De mate van vrijheid hierin kan verschillen per organisatie of afdeling, al naar gelang de organisatie doelstelling. Belangrijk is de inventarisatie van wensen van medewerkers, en behoeften van afdelingen en hun cliënten. De praktijkervaring van BvFO biedt hierbij goede ondersteuning, want hier is vooral belangrijk welke vragen er gesteld worden en welke mogelijkheden worden geopperd. De praktijk leert dat er op deze wijze bij iedereen de juiste  verwachtingen ontstaan, en  medewerkers tot hun genoegen ontdekken welke nieuwe kansen er zijn op verbetering en invloed op hun werk-privé balans.

vrijheid-medewerkers

verantwoordelijkheid-medewerkers

Verantwoordelijkheid medewerkers

Steeds wordt hierbij rekening gehouden met de cliënt en zijn zorgvraag. Per afdeling of team wordt dat in kaart gebracht. Die zorgvraag varieert natuurlijk periodiek, en daarnaast varieert de beschikbaarheid van medewerkers natuurlijk even zo sterk. Denk daarbij aan verzuim, overleg etc.. Met beide moet je rekening houden om een sluitend rooster te creëren. Daarnaast bepalen beschikbare budgetten ook de uiteindelijke inzet.  Medewerkers worden ook aangesproken op deze verantwoordelijkheid voor hun cliënt en de kosten van de zorg. Medewerkers waarderen het zeer, dat ook hun kennis nodig en gewenst is. In deze stap van het veranderingsproces zien we vaak een enorme toename van betrokkenheid bij de organisatie. Omdat hun verantwoordelijkheidsgevoel, dat zorgprofessionals zo eigen is, nu ook echt gestalte krijgt. BvFO hoort vaak in deze fase, dat medewerkers zich meer gehoord voelen, en beter inzicht hebben in hun eigen rol. En vooral ook, hoe leuk zij dit vinden.

Tevredenheid medewerkers

In feite is de Flex Ontwikkeling nu gestart en is er al sprake van geïntegreerde Capaciteitsplanning. Je weet precies welke zorg er wanneer nodig is. En je weet wie er wanneer kan en wil werken. Dat zijn alle ingrediënten om samen een optimaal basisrooster te maken voor langere tijd, bijvoorbeeld een jaar. Eenmalig, met als essentieel onderdeel de flexibele schil van medewerkers als betrouwbare back-up. De grootte en opbouw van die schil varieert per organisatie. Maar altijd is het een groep van gemotiveerde medewerkers die zelf hebben gekozen voor deze vorm van werken, voor een bepaalde afdeling of juist voor bepaalde diensten. En daarnaast weten vaste medewerkers zich verzekerd van werken op eigen vaste tijden, en kunnen zij waar nodig een beroep doen op de bekende flexcollega’s

tevredenheid-medewerkers

doelbepaling-klein-grijs doelembedding-klein-grijs doelgericht-samen-op-weg-klein-grijs geintegreerd-plannen-klein-grijs organisatie-brede-flexontwikkeling-klein-grijs