Klant aan het woord

Onze klanten over de betekenis van Flex Ontwikkeling in hun organisatie 

Onze Nederlandse klanten aan het woord:

“We hebben iets nieuws neergezet. Een andere manier van omgaan met dit werk en de mensen die het moeten doen.”

Lees verder
Pieter de Man en Dara Tukker, Fivoor Flex & More, Poortugaal

“Een intensief traject dat professionaliseert en integratie realiseert”

Lees verder
Marlies van Werkhoven, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem/Hoofddorp

“SWZ is weer zichtbaar en aantrekkelijk als werkgever op de Arbeidsmarkt, en dat zorgt voor veel nieuwe collega’s”

Lees verder
Marian van Kempen, SWZ Gehandicaptenzorg, Oost Brabant

“Een goed gepositioneerd Flexbureau met een grote groep Flexers waar de hele organisatie op kan rekenen”

Lees verder
Ap Dieker, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Onze Duitse klanten aan het woord:

Wij hebben onze jarenlange ervaring in Nederland ook vertaald naar flexibiliserings-oplossingen voor Duitse Zorgorganisaties. De uitdagingen in de Duitse zorgsector zijn vergelijkbaar met de Nederlandse, zowel organisatorisch als op de arbeidsmarkt. In Duitsland werkt BvFO onder de naam Frei ist Frei, en zo werken we sinds 2016 succesvol samen met meerdere Duitse ziekenhuizen en zorginstellingen.

“Systeem-flexibilisering is vooral een dynamisch proces, waarbijexterne kennis en ervaring bijna onmisbaar zijn om de uitdaging intern structureel vorm te geven”

Lees verder
Herr Potysch, Directeur Financiën St. Barbara-Ziekenhuis Hamm

“Flexibel Personeelsmanagement is futureproof”

Lees verder
Andrea Albrecht, Lukas Ziekenhuis, Neuss

“Werktijden 4.0” – Kortweg samengevat: “De sfeer is geweldig!”

Lees verder
Petra Knirsch, Bethel Ouderenzorg, Bielefeld

“Het maakt ons als GFO Kliniken Bonn toekomstbestendig, medewerker- en patiëntvriendelijk”

Lees verder
Arne Weiffenbach, GFO Ziekenhuizen, Bonn
“Een project met een optimale flexibiliserings-toolbox als resultaat. Nu is het aan ons”

Lees verder
Ondernemingsraad Ziekenhuis Oldenburg
“We zijn veel intensiever op de arbeidsmarkt aanwezig, met 
een beter aanbod, en dat komt al onze teams ten goede.”

Lees verder
Fiam Lawson, Ziekenhuis Oldenburg
“We hebben niet alleen een flexpool opgebouwd, maar (een systematische) flexibilisering geïntegreerd in onze personeelsplanning.”

Lees verder
Annett Laban, Universitair Ziekenhuis, Rostock