Wilt u een advies op maat over Flex Ontwikkeling?

Maak een afspraak

Doelgericht op weg

Vooral voor zorgorganisaties is het belangrijk om keuzes te maken aan de hand van duidelijk gestelde doelen, zodat iedereen in de organisatie de keuzes en ieders rol daarin ook beter begrijpt. Zeker omdat de zorgsector voor grote uitdagingen staat. Vrijwel dagelijks spreken we zorgprofessionals en zorgbestuurders, en allen hebben ze te maken met een markt waarin de zorgvraag toeneemt en het aantal beschikbare medewerkers afneemt. Daarbij moeten ze omgaan met de reeds doorgevoerde en voorgenomen regelgeving en vormen van bezuinigingen. Hun kerntaak en hun verantwoordelijkheid blijft echter gelijk; het verlenen van kwalitatief goede zorg. Dat noopt tot keuzes, om die zorg nog efficiënter en effectiever in te kunnen richten. Een verbetering van het planningsproces kan daarbij helpen.

Het vaststellen van heldere doelen is essentieel, vooral in die hectiek van nu, zo is onze overtuiging. Omdat het helpt, om datgene wat gedaan moet worden, samen nog beter te doen; beter, plezieriger en succesvoller. Als persoon, als team en als organisatie.

SAMEN MET U DOELGERICHT OP WEG

Bij elke stap  kan BvFO, na overleg, ook putten uit een netwerk van specialisten, die inzetbaar zijn op terreinen als het werven van flexwerkers, het opleiden of trainen of omscholen van medewerkers. Ook werken we nauw samen met partners, die u bijvoorbeeld kunnen ondersteunen met het opbouwen, beheer en de inzet van een flexpool of de inrichting van een nieuw capaciteitsplannings- en roosterproces. Dat kan variëren van interim-projecten tot en met volledige outsourcing.

HET BESTE UIT DE MARKT

BvFO in Duitsland

Wij hebben onze jarenlange ervaring in Nederland ook vertaald naar flexibiliserings-oplossingen voor Duitse Zorgorganisaties. De uitdagingen in de Duitse zorgsector zijn vergelijkbaar met de Nederlandse, zowel organisatorisch als op de arbeidsmarkt. In Duitsland werkt BvFO onder de naam Frei ist Frei sinds 2016 succesvol samen met meerdere Duitse ziekenhuizen en zorginstellingen.

Meer praktijkvoorbeelden
Website Frei ist Frei