Mail ons!
De BvFO Methodiek2016-12-06T16:53:30+00:00

De BvFO Methodiek

Het vernieuwen van de medewerkerplanning kan helpen om de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden. In het planningsproces komen immers de zorgvraag en de beschikbare inzet van zorgprofessionals samen.  BvFO heeft een beproefde methode om te komen tot een optimale afstemming van vraag en aanbod. Zodat binnen de budgettaire mogelijkheden de cliënt de beste zorg krijgt van de juiste medewerker op de juiste plek op het juiste tijdstip.

We bieden een aanpak, om te komen tot een optimale ontwikkeling van de zorgorganisatie, haar medewerkers en de planningsprocessen. Het is onze uitdaging om die ontwikkeling synchroon te laten verlopen, en succesvol te laten zijn. Ons basisprincipe daarin is Flex Ontwikkeling: een continu proces van geïntegreerde Flexibilisering, Roosterplanning en Capaciteitsplanning. Vanuit dit drieluik gaan we samen op weg.
Hoe krijgt dat concreet gestalte?

We hanteren een aantal overzichtelijke stappen:

doelbepaling-klein-grijs doelembedding-klein-grijs doelgericht-samen-op-weg-klein-grijs geintegreerd-plannen-klein-grijs organisatie-brede-flexontwikkeling-klein-grijs