Doelgericht op weg

Het kiezen van je doel, het weten waar je heen wilt, is een logisch vertrekpunt van elk project of proces. Vooral ook, omdat het bepalend is voor de succesfactor en de juiste weg er naar toe. Iedereen zal deze wijsheid, zoals Seneca het eeuwen geleden al verwoordde, onderschrijven. Maar maken we er in de huidige hectische tijd wel voldoende gebruik van?
Juist in die hectiek van nu zouden we dat meer dan ooit moeten doen, zo is onze overtuiging. Omdat het je helpt, om datgene wat je moet doen, samen nog beter te doen; beter, plezieriger en succesvoller. Als persoon, als team en als organisatie.

doelgericht-op-weg-sub

Vooral voor zorgorganisaties is het belangrijk om keuzes te maken aan de hand van duidelijk gestelde doelen, zodat iedereen in de organisatie de keuzes en ieders rol daarin ook beter begrijpt. Zeker omdat de zorgsector voor grote uitdagingen staat. Vrijwel dagelijks spreken we zorgprofessionals en zorgbestuurders, en zij hebben allen te maken met een markt waarin de zorgvraag toeneemt en het aantal beschikbare medewerkers afneemt. Daarbij moeten ze omgaan met alle reeds doorgevoerde en voorgenomen regelgeving en bezuinigingen. Hun kerntaak en hun verantwoordelijkheid blijft echter gelijk; het verlenen van kwalitatief goede zorg. Dat noopt tot keuzes, om die zorg nog efficiënter en effectiever in te kunnen richten. Een verbetering van het planningsproces kan daarbij helpen.

Wij willen niet voor u kiezen, maar we kunnen u als BvFO wel helpen om de juiste keuzes te maken voor uw organisatie, daar waar het gaat om HRM doelen en de daarmee verbonden planningsprocessen. We kunnen u ondersteunen bij het bepalen van het meest reële doel en er voor zorgen dat de weg er naar toe een verantwoorde en optimaal uitgekiende weg is.

Vaak blijkt bijvoorbeeld het realiseren van een aantrekkelijker werkgeverschap een zeer reëel toekomstperspectief. Flex Ontwikkeling draagt immers bij aan de medewerker-tevredenheid; de laagdrempelige Flexpool gaat fungeren als een carrière-portaal, waar elke potentiële medewerker kan instromen, met de vrijheid om te kiezen wanneer hij wil werken. En zo is de stap naar doorstromen ook snel gezet. In de praktijk vinden medewerkers ook vaak hun weg van een vaste afdeling naar de Flexpool, omdat ze bijvoorbeeld in een andere levensfase bevinden. Zo ontstaat er een interactief mobiliteitscentrum, waar elke medewerker zijn eigen kansen kan vinden en successen kan boeken.

Dat doen we door deze weg aan te laten sluiten op uw organisatie, uw teams en uw medewerkers. Eenmaal onderweg nemen we namelijk iedereen mee, niet altijd over de gebaande paden, maar juist waar nodig ook via omwegen of nieuwe wegen. Steeds met het gezamenlijke doel voor ogen, en door een ieder te laten delen in elkaars succes.  Daaraan ligt een strakke agile planning ten grondslag, zodat het totale traject voor iedereen inzichtelijk is en blijft.

Met onze aanpak willen we een bijdrage leveren aan een betere zorgverlening, in een plezieriger werkklimaat waarin elke zorgprofessional succesvol kan zijn. Dat doen we vanuit onze gedrevenheid, en dat kunnen we, omdat we thuis zijn in de zorgsector, jarenlange ervaring hebben met planningsprocessen en aan de wieg hebben gestaan van flexibilisering in de zorg. En, last but not least, omdat we kunnen putten uit een netwerk van specialisten, die we waar nodig kunnen inzetten om uw doel te bereiken. Precies op de juiste tijd, en de juiste plek. Een kwestie van flexibel en uitgekiend plannen.