Mail ons!
Doelbepaling2016-12-06T16:54:22+00:00

Doelbepaling

Allereerst helpen we u bij bepalen van uw planningsdoelen; we kijken vanuit het organisatiedoel hoe we uw HR beleid kunnen ondersteunen met medewerkerforecasting en planning. Daarbij stellen we het management vragen zoals: ‘Waar wil je staan als organisatie over een jaar met betrekking tot personele inzet? Over vijf jaar?  Welke mate van zelfstandigheid zouden medewerkers moeten hebben? Past de groep medewerkers, die we nu hebben daarbij? Willen we de grootste, of bijvoorbeeld meest gespecialiseerde zorgverlener blijven of worden ? Regionaal, lokaal georiënteerd?

Dat zijn vragen, om te komen tot belangrijke keuzes, die leiden tot een heldere formulering van de doelstelling als het gaat om het planningsproces. Dat lijkt lastig of ingewikkeld, maar toch ligt dat doel vaak meer voor de hand dan we denken. We zullen u altijd blijven stimuleren om net even anders te kijken, zodat alle mogelijkheden zichtbaar worden.

doelbepaling-klein-grijs doelembedding-klein-grijs doelgericht-samen-op-weg-klein-grijs geintegreerd-plannen-klein-grijs organisatie-brede-flexontwikkeling-klein-grijs