P&O-Manager Fiam Lawson over het verbeterde werkgevers-imago van het Ziekenhuis Oldenburg.

“We zijn veel intensiever op de arbeidsmarkt aanwezig, met een beter aanbod, en dat komt al onze teams ten goede.”

 Juni, 2021

Fiam Lawson is P&O-manager bij het Duitse Ziekenhuis Oldenburg. Hier is het afgelopen anderhalf jaar het Flexconcept geïmplementeerd. Lawson legt uit wat volgens hem de belangrijkste betekenis is van dit project voor de ziekenhuisorganisatie en haar medewerkers.

 Lawson beschouwt het flexibiliseringsproject als zeer gunstig voor de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis als werkgever. “Dat is een van de speerpunten voor ons ziekenhuis, zowel extern als vooral ook intern. Dat was het, dat is het en zo moet het blijven. Personeelstekort is ook bij ons een probleem. De druk op ons verplegend personeel neemt daarom sterk toe. Daar moet je doorheen breken; omdenken is gewoonweg absoluut noodzakelijk. Daar hebben we anderhalf jaar geleden voor gekozen.” Op dat moment begon de samenwerking met de adviseurs van Noteboom-Van der Meulen, met de keuze voor het Frei-ist-Frei concept, zoals dit in Duitsland wordt genoemd.

Werkgevers-imago: extern en intern belangrijk 

 Onder de streep kan ik zeggen dat ik zeer tevreden ben, zo vertelt Lawson. “We hebben nu echt een specifiek aanbod voor potentiële medewerkers, dat we veel intensiever aanbieden op de arbeidsmarkt. Die online aanwezigheid op de arbeidsmarkt, met het zelf kunnen bepalen van werktijden als belofte, leidt tot veel nieuwe sollicitaties. We hebben inmiddels al meer dan 100 nieuwe Flex-collega’s kunnen aannemen in onze Flexpool, het VarioTeam. Het VarioTeam bestaat uit medewerkers die graag hun eigen werktijden bepalen en bereid zijn op meerdere afdelingen te worden ingezet.
Ik durf dan ook te stellen dat we nu echt aantrekkelijker zijn als werkgever voor de arbeidsmarkt. Met het VarioTeam hebben we een vaste uitvalreserve die ervoor zorgt dat al onze ‘vaste’ verpleegkundigen kunnen vertrouwen op hun individuele rooster. Het even inspringen voor een collega bij een roosterstoring was voorheen eerder normaal dan uitzondering.”

Lawson stelt dat het vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever een direct positief effect heeft op de medewerkerstevredenheid, omdat je gezin en werk beter in balans kunt brengen. “En dat kunnen we nu aan al ons verplegend personeel beloven”, zo benadrukt hij. “De ziekenhuisorganisatie moet echter wel worden ingericht op deze nieuwe vorm van werken”, aldus Lawson. “De randvoorwaarden moeten worden gecreëerd, zodat flexibilisering ook echt werkt in de praktijk. En ook daarbij heeft het team van consultants ons zeer goed ondersteund.”

Samenwerking tussen alle disciplines 

Aangezien personeelsplanning en flexibilisering directe invloed heeft op de meeste ziekenhuisafdelingen, is het Frei-ist-Frei Project een multidisciplinair Project. Een Centrale rol speelt natuurlijk de verpleging, maar ook de afdeling HR en de ondernemingsraad worden van meet af aan betrokken bij de uitvoering. 

Voor Lawson is dit is een essentieel thema: “dit project is gericht op het verbeteren van de planningsprocessen, met als doel de stabiliteit van de roosters. Dat vergt extra inspanningen en interdisciplinaire samenwerking, en dat was voor ons allemaal best even wennen. Maar het is en blijft belangrijk om samen de nieuwe processen vorm te geven, zodat het in de praktijk ook echt optimaal wordt benut. Dat vraagt ​​om transparante en intensieve communicatie. Het team van adviseurs heeft hier vaak op gewezen, en ik denk ook dat dat nodig was. Daarbij moet je ook onaangename beslissingen niet uitstellen. Anders dreigt een belangrijk project als dit te mislukken.”

‘Tijd’ als succesfactor 

Lawson noemt nog een andere belangrijke factor die cruciaal is voor het succes van het project. “Terugkijkend denk ik dat we nog nauwkeuriger hadden moeten inschatten, hoeveel tijd en inzet dit project zou vergen. Van elke projectdeelnemer, van ons als HR-afdeling, maar vooral van het verplegend personeel. Zowel tijdens de implementatie als in deze tijd, waarin we het concept verder zelf moeten ontwikkelen. Zo’n project kun je niet even naast je dagelijks werk doen. ”Maar”, zo stelt Lawson, “het concept is zeer goed en we hebben samen met het adviesteam een ​​solide basis gelegd.”

Communiceren op gelijke voet 

Het werk van Noteboom-Van der Meulen is inmiddels afgerond in de Oldenburgse Kliniek. “Ik vond de samenwerking met de adviseurs Loran Noteboom en Frank Eggert zeer waardevol – een uitwisseling op gelijke voet! Noteboom is Nederlands, maar het is niet zozeer zijn nationaliteit die me interesseert, het is zijn ervaring. En ik vind het belangrijk hoe hij zijn kennis met ons deelt. Ik houd van zijn pragmatische en directe stijl – open en intens. Kritisch, in positieve zin. De structuur staat er nu en we zullen er met enthousiasme gebruik van blijven maken, zodat flexibilisering van het hele zorgproces echt een automatisme wordt.”

Fiam Lawson, P&O-manager
Klinikum Oldenburg