Mail ons!
Samenwerken met BvFO2016-12-02T14:25:47+00:00

Samenwerken met BvFO

Ons streven is het samen met u creëren van een beter, plezieriger werkklimaat met een optimale planning en ruimte voor Flex Ontwikkeling. Waarin tevreden medewerkers dagelijks zorgen voor tevreden cliënten.  Waar elke zorgprofessional de kans krijgt om persoonlijke successen te boeken. Vanuit die gedrevenheid zetten we uw organisatie in beweging en we helpen u graag op uw weg bij het stroomlijnen van die beweging.

De rol van BvFO bij uw Flex Ontwikkeling

De rol van Bureau voor Flex Ontwikkeling verandert gedurende de samenwerking met uw zorgorganisatie. We passen ons aan, al naar gelang de fase waarin we ons bevinden en stappen die we samen zetten. Daar waar we bij de start van een traject vooral analyserend en adviserend bezig zullen zijn, gaat het in de volgende stappen vooral om coachen, informeren en inspireren van medewerkers.
Vanzelfsprekend blijven we elke stap rapporteren en evalueren. Onze agile aanpak zorgt er voor dat het proces helder en inzichtelijk is en blijft.

Ons aanbod varieert, zoals onze rol verandert, al naar gelang uw doelstellingen en de fase waarin onze samenwerking zich bevindt. Onze diensten zijn drieledig

Drieledige aanpak

  • We zetten uw organisatie in beweging met Consultancy, Quick scans of uitgebreide onderzoekstrajecten en rapportages
  • We stroomlijnen de beweging met Projectmanagement en Coaching. We maken ieders rol, kansen en mijlpalen inzichtelijk, en zetten lijnen uit voor de toekomst
    Samen op weg
  • Onderweg doen we waar nodig, en in overleg met u, een beroep op ons netwerk van gespecialiseerde professionals. Zij kunnen u ondersteunen bij onder meer trainingen, communicatie, de opbouw en de geïntegreerde inzet van flexpools of de opzet van capaciteitsplanning en het roosterproces.
    Inzet specialisten netwerk